Apel z okazji Dnia dobrego słowa dotyczył tolerancji, inności, poczucia własnej wartości oraz samoakceptacji. Pani Dominika wraz z uczniami wyjaśniła definicje wyżej wymienionych haseł. Omówiono przykłady poprawnych zachowań oraz tego jaki one mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie i relacje koleżeńskie. Po krótkiej dyskusji uczniowie obejrzeli film pt.: ,,Cyrk motyli”, który mówi o akceptacji samego siebie oraz braku poczucia własnej wartości. Momentem zwrotnym w historii bohatera staje się chwila, kiedy odnajduję sens życia i odzyskuje wiarę w siebie. Dodatkowo staje się wzorem dla innych cierpiących i zagubionych osób. Jest przykładem człowieka walczącego, który mimo przeciwności losu nie poddaję się. Odgrywający główną rolę niepełnosprawny Nick Vujicic jest na co dzień mówcą motywacyjnym. Film zrobił na naszych wychowankach duże wrażenie.