22 listopada uczniowie naszej Szkoły reprezentowali Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Festiwalu Literatury Pięknej „Niepodległa w poezji i prozie” zorganizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Częstochowie. W konkursie brała udział dwójka uczniów naszej Szkoły: Bartłomiej Gliński, uczeń III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy, recytował wiersz autorstwa Czesława Janczarskiego pt.: „Piękna jest nasza ziemia”, a Kornelia Nicpoń, uczennica klasy III gimnazjum, przedstawiła interpretację wiersza Mariana Jonkajtysa pt. „Co to jest Syberia” przygotowaną przez panią Iwonę Migas. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki o tematyce patriotycznej. W trakcie przerwy każdy z uczniów napisał życzenia dla Polski na specjalnej tablicy.
Bartłomiej Gliński zajął II miejsce w konkursie. Serdecznie gratulujemy uczestnikom i nauczycielom, którzy ich przygotowywali, pani Joannie Panicz, pani Iwonie Migas oraz pani Marcie Sowińskiej.