Dzisiaj przypadła 156. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Jak bowiem pamiętamy z kart naszej historii, wybuchło ono nocą z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Uczniowie  Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, pod opieką pana Jaromira Puszka i Grzegorza Pydy postanowiła uczcić rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego zapaleniem symbolicznego znicza na grobie Powstańca Styczniowego, który mieści się na Cmentarzu Świętego Rocha. Chcieliśmy przywołać pamięć tamtych dni, które znakomicie wpisują się w niedawno zakończone obchody 100. rocznicy Niepodległej.
Wybuch powstania styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego XIX wieku  był jedną z dróg, która prowadziła do upragnionej wolności dla  wszystkich Polaków.