Na progu nowego roku pragniemy podzielić się radością, że 1. stycznia 2020 r. przypada setna rocznica śmierci Świętego Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa, będącego Organem Prowadzącym nasze Szkoły. W tym dniu rozpoczynamy rok Jubileuszowy Zgromadzenia, rok Dziękczynienia za święte życie księdza Zygmunta, Pasterza całkowicie oddanego Bogu i człowiekowi, który zawsze słyszał krzyk ludzkiego cierpienia. Siostry Józefitki zapewniają też o serdecznej modlitwie za wszystkich Dobrodziejów Szkoły, jej Uczniów, Pracowników oraz nasze Rodziny, by Św. Zygmunt wstawiał się u dobrego Boga wypraszając miłości dla każdego zwłaszcza ubogiego Chrystusowego. Św. Zygmunt Gorazdowski chciał być wszystkim dla wszystkich, aby zbawić choć jednego. Po jego śmierci mówiono, że był „okiem ślepemu, nogą chromemu, ojcem ubogich”. Lwowska biedota nadała mu najbardziej zaszczytny tytuł: Ksiądz Dziadów. Po jego śmierci uznano, że „był prawdziwym zakonnikiem, choć nie złożył specjalnych ślubów, a ze względu na swą całkowitą wierność Chrystusowi ubogiemu, czystemu i posłusznemu pozostaje dla wszystkich szczególnie wiarygodnym świadkiem Bożego miłosierdzia” („L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, n. 9/2001, s. 28).

1a  3 11

Zapraszamy na stronę Zgromadzenia

życiorys św. Zygmunta Gorazdowskiego