Drodzy Uczniowie!

Trwa Konkurs ,,Warto być grzecznym”. Dla uczniów wyróżniających się: dobrym zachowaniem podczas uroczystości szkolnych, przygotowaniem do lekcji, aktywnością w życiu szkoły, posiadaniem wszystkich potrzebnych przyborów szkolnych – w ramach nagrody organizowane są comiesięczne wyjścia do Pizzerii „La vita da re”.  Ośmiu uczniów wybieranych jest przez nauczycieli każdorazowo według opracowanego i znanego Wam kryterium wyboru.

Poniżej wspomniane kryteria na rok szkolny 2016/2017:
wrzesień – uczniowie, którzy prezentują bardzo wysoką kulturę osobistą, (witają spotykane osoby, pomagają innym, nie używają wulgarnych słów);
październik – przygotowanie do lekcji – uczniowie, którzy mają zawsze odrobioną pracę domową, są aktywni na lekcji, posiadają wszystkie potrzebne przybory szkolne;
listopad – bardzo dobre zachowanie podczas uroczystości szkolnych, takich jak: akademie, apele. Odpowiednia postawa to: słuchanie akademii lub apelu z zainteresowaniem lub udział w nim;
grudzień – pomocna koleżanka, pomocny kolega. Uczennica lub uczeń, którzy podczas przerw lub lekcji pomagają innym;
styczeń – uczeń bez uwag w dzienniku;
luty - najlepsi uczniowie szkoły podstawowej;
marzec – najlepsi uczniowie gimnazjum i szkoły PdP;
kwiecień – uczniowie używający najczystszej polszczyzny/ używający najczęściej proszę, dziękuję, przepraszam (nawiązanie do Dnia dobrego słowa);
maj - zachowanie podczas wszystkich wyjść do filharmonii w roku szkolnym 2016/2017;
czerwiec – najlepsi sportowcy roku szkolnego 2016/17.