W dniu 23.05.br. uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły Podstawowej należący do Szkolnego Koła Przyrodniczego świętowali Dzień Polskiej Niezapominajki w Leśniczówce Zielona Góra. Dzięki uprzejmości i przychylności Nadleśniczych, przedstawicieli Koła Łowieckiego, a nade wszystko Dyrekcji Nadleśnictwa w Złotym Potoku  podarowany nam został wspaniały dzień, który spędziliśmy na świeżym powietrzu, wśród zieleni w samym środku lasu. Organizując wycieczkę do lasu włączyliśmy się do Ogólnopolskiej Akcji  Święta Polskiej Niezapominajki, której celem jest m.in. ukazywanie oraz promowanie piękna i bioróżnorodności polskiej przyrody. Już sam spacer do Leśniczówki ścieżkami i duktami leśnymi dostarczył nam wielu wrażeń.

Podziwialiśmy różnorodność rodzajów drzew, krzewów czy poszycia leśnego. Niesamowite zaś wrażenie wywarł na nas przepiękny, nowy, drewniany budynek na terenie Leśniczówki, tj. Stanica Myśliwska „Żubrówka” należący do Okręgowego Koła Łowieckiego. Ten wspaniały obiekt zachwycił nas swym wyposażeniem, bogactwem eksponatów i trofeów myśliwskich, o których opowiedział nam przedstawiciel Koła Łowieckiego. Po spożytym śniadaniu wyruszyliśmy na jedną z leśnych ścieżek edukacyjnych. W czasie tego spaceru dowiedzieliśmy się wielu  ciekawych rzeczy o samym lesie, o różnorodności występującej tutaj roślinności jak i o żyjących na tym terenie zwierzętach. Ukoronowaniem naszej wyprawy do lasu było pieczenie kiełbasek przy ognisku i ich degustacja. Wszystko nam się tutaj bardzo podobało, aż żal było odjeżdżać. Żegnając się z Leśniczymi podziękowaliśmy za okazaną nam  gościnność i życzliwe przyjęcie.