W piątek 5. kwietnia odbyła się kolejna lekcja otwarta, którą wpisujemy się w ogólnopolski ministerialny projekt pt. „Aktywna Tablica”. Dziś zajęcia Edukacji dla Bezpieczeństwa w klasie VIII poprowadził p. Sebastian Adamus. Tematem lekcji było przypomnienie i powtórka wiadomości z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, a konkretnie resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Podczas zajęć oprócz czynności na fantomie, wykorzystane zostały także różne zasoby TIK, tablica multimedialna, komputery pracowni komputerowej oraz quiz znajdujący się na stronie www.kahoot.com Uczniowie ZNPO, bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem TIK, podczas których mogą połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli pracę na komputerach czy tabletach oraz naukę.