Nauka poprzez zabawę – tak najkrócej można określić nową innowację pedagogiczna, która powstała roku szkolnym 2017/2018. Zajęcia te oparte są o elementy pedagogiki zabawy – KLANZA.
Kto to jest miś Miluś i co to jest Szkołolandia? Miś Miluś to maskotka, która towarzyszy uczniom podczas każdych zajęć, zaś Szkołolandia to szkolna kraina nauki i zabawy. Uczniowie na pierwszych zajęciach stworzyli Kodeks, który własnoręcznie podpisali i teraz sumiennie starają się go przestrzegać. Jest tu wiele muzyki, bo piosenka i taniec to podstawa tych zajęć i wokół nich powstaje cała otoczka opowieści, która jest treścią danego spotkania. Muzyki nie brakuje, bo towarzyszy nam ze swym wspaniałym muzycznym talentem p. Zbyszek Gładysz, który jest współtwórcą tej Innowacji Pedagogicznej.

Twórcą scenariuszy i prowadzącą tą Innowację Pedagogiczną jest s. Nadia.

Przykładowe zajęcia: