W przeddzień uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości odbyła się uroczysta akademia poświęcona 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Szkolne obchody Niepodległości składały się z dwóch części, pierwszej inscenizacji słowno–muzycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły: Michała Bździona, Karoliny Nicpoń, Teresy Bęben i Marty Warzechy. Naświetliły one trudną drogę naszej Ojczyzny do upragnionej wolności, od utraty niepodległości w wyniku III rozbioru, przez wielkie powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe do klęski państw zaborczych podczas I wojny światowej, która otworzyła drogę do upragnionej niepodległości.
Teksty uczniów przeplatane były śpiewanymi przez chórek szkolny pieśniami patriotycznymi, które towarzyszyły żołnierzom walczącym o wolność i granice naszej Ojczyzny. Śpiewano: Rotę „Marsz Pierwszej Brygady” – pieśń Legionów Józefa Piłsudskiego, „ Przybyli ułani pod okienko”, bardzo popularną pieśń legionowa z okresu I wojny światowej, „Wojenko, wojenko”, kolejną z pieśni legionowych.

Część drugą stanowiła prezentacja multimedialna „Ojcowie niepodległości – Józef Piłsudski.” Józef Piłsudski to polityk, naczelny wódz, który nierozerwalnie wiąże się z odzyskaniem niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 r. Śmiało można go okrzyknąć „Ojcem Niepodległości”. Słowami, które najlepiej charakteryzują rolę Marszałka w dziejach Polski jest zdanie wypowiedziane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego w dniu jego pogrzebu: „ Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek.” W listopadzie 1918 r., jako naczelny dowódca Wojska Polskiego i Naczelnik Państwa rozpoczął proces odbudowy naszego państwa. Jako Naczelny Wódz poprowadził wojsko do wojny o granicę wschodnią Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie tych zmagań dowodził kulminacyjną bitwą tej wojny – Bitwą Warszawską. Był to polityk, który w największy sposób wpłynął na dzieje II Rzeczpospolitej.

Ostatnim akcentem uroczystej akademii było wręczenie oficjalnych identyfikatorów uczniom, którzy zdecydowali się zostać wolontariuszami.