Innowacja z ogrodoterapii


12 października 2016

Cele prowadzonej innowacji:

- Przyswajanie elementarnych wiadomości o środowisku przyrodniczym.

- Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody i estetykę otoczenia.

- Praktyczne zapoznanie uczniów z materiałami, narzędziami do uprawy roślin.

- Poznanie odpowiednich czynności, technologii służących uprawie roślin.

- Poznanie odpowiednich czynności, technologii, narzędzi służących przetwarzania roślin w celach użytkowych.

- Dbanie o działkę szkolną.

- Budzenie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

 Treści:
Jesień: prace w ogrodzie, zbieranie nasion niektórych roślin, zbieranie warzyw i kwiatów. Usuwanie suchych łodyg po zebraniu plonów, składanie ich na pryzmę kompostową. Oczyszczanie narzędzi ogrodniczych przez zmagazynowaniem ich na zimę. Przygotowywanie owoców i warzyw do spożycia na surowo, przetwory z owoców i warzyw. Suszenie ziół, kwiatów, warzyw smakowych, roślin ozdobnych. Opieka nad terenem zielonym przy szkole, okrywanie, zabezpieczanie krzewów i drzew na zimę. Zbiory owoców w sadzie, grabienie liści, porządkowanie terenu zielonego.
Zima: Prześwietlanie drzewek owocowych, pielenie drzewek, przechowywanie owoców i warzyw. Hodowanie roślin w skrzynkach i doniczkach. Przygotowywanie zestawów ziół do dekoracji i celów użytkowych. Kompozycje z suszonych kwiatów i ziół (np. ramka z kwiatami), wystawy, gazetki. Wykorzystywanie owoców i warzyw do spożycia. Wysiewanie nasion na rozsadę.
Wiosna: Wiosenne prace w ogródku, spulchnianie gleby, grabienie, siew, podlewanie, wyrywanie chwastów, oczyszczanie ścieżek, hodowanie owoców miękkich (truskawki, poziomki). Koszenie trawy. Pielęgnacja kwiatów domowych.

Przewidywane efekty pracy z uczniem:

- Posiada elementarne wiadomości o środowisku przyrodniczym i społecznym.

- Jest wrażliwy na piękno przyrody.

- Zna materiały i narzędzia do uprawy roślin, stosuje je w praktyce.

- Zna odpowiednie czynności, technologie służące przetwarzaniu roślin w celach użytkowych.

- Pielęgnuje rośliny doniczkowe.

- Potrafi suszyć kwiaty i zioła.

- Potrafi układać bukiety.

Autorki innowacji: Elżbieta Wójcik, Maria Kałużyńska