Wprowadzona w roku szklonym 2016/2017 innowacja pedagogiczna ma formę zajęć z języka niemieckiego i angielskiego. Poszczególne lekcje poświęcone są realizacji założeń programowych, w nawiązaniu do których wskazywane są zagadnienia i konkretne pytania, które pojawią podczas konkursu zorganizowanego w czerwcu 2017 r. Przykładowo, przy okazji nauki czy utrwalania nazw kolorów, omówione zostają te występujące na fladze Niemiec. Pytanie o wygląd flagi Niemiec wystąpi później na konkursie. To samo dotyczy wielu innych zagadnień poruszanych na lekcjach: nazw potraw, napoi, owoców, kolorów, zwierząt, mebli, środków transportu, itd.
Innowacja jest efektem spostrzeżeń nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego przygotowujących uczniów min. do konkursu wiedzy o krajach niemiecko-  i anglojęzycznych. Poznawanie innej kultury ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność obyczajową różnych nacji oraz uczenie tolerancji wobec nich. Wspólne poznawanie  kultury krajów, których języków uczniowie uczą się to nie tylko zdobywanie wiedzy w tym zakresie, ale także doskonały sposób  na kształcenie kompetencji językowych w innej formule. Konkursy są  niezbędnym elementem edukacji obcojęzycznej, a przygotowane i przeprowadzone  w sposób atrakcyjny z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów, które w naszej szkole dostępne są bardzo szeroko, motywują do pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli.

W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie trudno osiągnąć efekt samodzielnego opracowania odpowiedzi na pytania i nauczenia się ich. Samodzielne przygotowanie się do konkursu dotyczy zwykle kilku uczniów. W większości dopiero wspólne przygotowanie i wspólne uczenie się daje efekt.

Cele szczegółowe:

•            wzbogacanie wiedzy na temat kultury i zwyczajów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz  pozostałych wybranych krajach świata

•            wzbogacenie wiedzy ogólnej i słownictwa

•            doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce

•            rozwijanie własnych zainteresowań i pasji

•            rozwijanie umiejętności prezentowania wypowiedzi ustnych w języku polskim, niemieckim i angielskim

•            doskonalenie zdolności językowych (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie)

•            doskonalenie umiejętności pracy w zespole

•            rozwijanie logicznego myślenia

Twórca i realizator: mgr Aleksander Świąć

Pozostali realizujący: mgr Magdalena Wilczyńska, mgr Justyna Szamałek