W czwartek w Szkole Podstawowej odbyła się prezentacja kandydatów do Samorządu Szkolnego, a w Szkole Przysposabiającej do Pracy – do Rady Uczniów. Uczniowie przedstawili swoje kandydatury na stanowiska: Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza. Spośród 6 kandydatów do Samorządu Szkolnego uczniowie już jutro wybiorą jedną osobę, natomiast kandydatów w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest 5. Całe wydarzenie dla naszych wychowanków jest lekcją samorządności, którą to w Szkole Podstawowej poprowadziła Pani Dyrektor Grażyna Biesiekierska wraz z p. Adrianną Zawadzką, natomiast w Szkole Przysposabiającej do Pracy pani Dyrektor wtórował p. Sebastian Adamus. Wybory odbędą się już jutro.
Wyniki i nowy skład Samorządu Szkolnego oraz Rady Uczniów poznamy już 14 października. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie werdyktu wyborczego.