Dziś w naszej szkole w ramach kontynuacji Projektu Koszęcińskiego odbyły się pierwsze warsztaty muzyczno-taneczne prowadzane przez znakomitego krasomówcę i naszego przyjaciela p. Piotra Hankusa, który na co dzień jest tancerzem i solistą Zespołu Pieśni i Tańca „ Śląsk”. W tym roku szkolnym będziemy poznawać tańce i piosenki ludowe. Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy piosenkę „Od Buczka do Buczka”. Próbowaliśmy naszych sił wokalnych, co wcale nie było takie proste, ponieważ jest to piosenka zawierająca trudne, gwarowe słowa. W dalszej część zajęć p. Piotr wraz z s. Nadią i p. Zbyszkiem uczyli nas pierwszych kroków tanecznych do tej piosenki. Jest to taniec w parach i po kole. Dziś nawet próbowaliśmy już wykonać podstawowe figury taneczne. Pan Piotr był z nas dumny.

Podczas krótkiej przerwy oglądaliśmy filmik z pierwszego występu naszych kolegów i koleżanek, który odbył się podczas Finału w Koszęcinie przed dwoma laty. Widzimy, że warto jest poświecić czas i siły na próby by potem móc wystąpić na prawdziwej scenie przed publicznością podczas Finałowego występu. Wiemy, że przed nami wiele miesięcy prób, ale pragniemy dzielnie uczyć się tej „wiązanki tańców i pieśni ludowych”. Nie możemy doczekać się już kolejnych zajęć z p. Piotrem.