Przegląd Sportowy


29 marca 2019

„Przegląd Sportowy” to innowacja, która jest wynikiem przemyśleń nauczycieli wychowania fizycznego, jakie zrodziły się na podstawie doświadczeń i obserwacji młodzieży szkolnej.  Posiadana wiedza przez naszych uczniów,  na temat różnych dyscyplin sportowych jak i  znanych sportowców jest bardzo mała. Znajomość historii znanych polskich sportowców, którzy swoimi osiągnięciami zapisali się na kartach  historii, nie tylko naszego kraju, ale i całego świata, jest praktycznie znikoma wśród naszych uczniów. Uświadomienie i pokazanie nakładu pracy, poświęcenia oraz dyscypliny w życiu codziennym , jaką musi włożyć  każdy sportowiec zanim osiągnie sukces sportowy, jest celem nadrzędnym. Końcowy sukces znanych sportowców to tylko czubek góry lodowej, który  najczęściej  widzą kibice, nie mając świadomości ilości przepracowanych godzin, dni, miesięcy w pocie, zmęczeniu, a nawet bólu. Dla naszych wychowanków to bardzo istotna wiedza, która uświadomi im, że każdy nakład włożonej przez nich pracy, przyniesie efekty. Czasami potrzebny jest czas, ale przy rzetelnej , codziennej pracy osiągną swój sukces czy to sportowy, zawodowy, czy osobisty.

I spotkanie w ramach innowacji

II spotkanie w ramach innowacji