W środę 1. września, punktualnie o godzinie 9.00, nastąpiło rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22. Ceremonii tej dokonała p. Grażyna Biesiekierska, dyrektor Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie. W szkolnej sali gimnastycznej pojawili się stęsknieni za nauką uczniowie, ich rodzice i opiekunowie oraz kadra nauczycielska placówki. Przybyli na tą uroczystość, oprócz ciepłych życzeń pomyślności, radości i zdrowia, mogli usłyszeć także informacje dotyczące: obowiązujących w szkole wytycznych bezpieczeństwa, w tym dotyczących przeciwdziałania Covid-19, systemu i organizacji dobrowolnych szczepień oraz planów na najbliższy rok szkolny. Uczniowie, wraz ze swoimi wychowawcami, udali się na spotkanie organizacyjne, gdzie między innymi poznali swoje plany lekcji, żeby już jutro zacząć lekcje zgodnie z harmonogramem zajęć.