Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w „III Paraolimpiadzie fotograficzno-plastycznej”, która już kolejny raz została objęta Patronatem, Śląskiego Kuratora Oświaty – Pani Urszuli Bauer.
W ramach paraolimpiady przewidziane są dwa konkursy – fotograficzny i plastyczny.
Konkursy skierowane są do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się we wszystkich typach szkół.
Nadrzędnym celem artystycznym konkursu jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych miast i miasteczek, z których pochodzą uczestnicy konkursu.

Celem konkursu jest również promowanie wartości artystycznych, plastycznych, fotograficznych, a co za tym idzie – przekazywanie treści kulturowych w trakcie dialogu międzypokoleniowego, współpraca z ludźmi z zewnątrz, zawieranie nowych znajomości.
Uczestnicy konkursu mają możliwość wyjścia poza własną placówkę oświatową.
Następuje aktywizacja lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w kulturze jako formie spędzania wolnego czasu; zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i manualnych uczestników; odreagowanie poprzez sztukę, poprzez proces tworzenia; poszerzenie własnych umiejętności.

Paraolimpiada ma na celu również wspieranie i popularyzowanie twórczości amatorskiej jako czynnej formy uczestnictwa w kulturze, jak również zaspokojenie potrzeby samorealizacji oraz podnoszenie i rozwijanie potencjału twórczego.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w paraolimpiadzie!

Szczegóły, regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej www.foto.znpo.pl

Grażyna Biesiekierska
Dyrektor ZNPO w Częstochowie