„On życiem obdarzył naszą duszę” – Słowami psalmu dawidowego możemy podsumować dzień, w którym młodzież  ZNPO przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji ks. bpa Andrzeja Przybylskiego. Towarzyszyły nam bogate emocje, oczekiwanie i radość. Duch został dany tym, którzy sercem wierzą w Chrystusa Jezusa. To On prowadzi każdą historię życia jako niepowtarzalną i  przechylającą się w stronę świętości. To On czyni nasz charakter podobnym do Ojca w Niebie.
„Niech cała ziemia chwali swego Pana” Wdzięcznością ogarniamy: Biskupa Andrzeja Przybylskiego, Proboszcza Andrzeja Sobotę, Kapłanów, Rodziców, Rodzeństwo, Bliskich, Świadków Bierzmowania, Siostry, Wychowawców, Nauczycieli i tych, którzy wpisali się w rytm przygotowań do dzisiejszej Uroczystości. Niech Bóg hojny w Miłość i Miłosierdzie udziela nam darów i owoców Swojego Świętego Ducha, byśmy mogli uwielbiać Go w „ziemi” naszej codzienności.