Nasz Samorząd Szkolny


13 października 2017

Podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zostały ogłoszone wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego.

Oto wyniki:
przewodniczący szkoły: Artur Kramkowski
zastępca przewodniczącego: Magdalena Kabała
sekretarz: Patryk Dubiak.

 

W szkole Przysposabiającej do Pracy przewodniczącą została Teresa Bęben, a zastępcą Michał Moryń.