Wszechstronny rozwój ucznia jest priorytetowym zadaniem naszej szkoły. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych wychowanków, w których istotne miejsce zajmuje twórcza zabawa i fantazja oraz potrzeba osiągnięć i sukcesu, Pani Dyrektor powołała do życia koło „Bibliofil”, a opiekę nad nim powierzyła p. Lidii Golczyk –  propagatorce akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Opracowany przez opiekuna koła program to propozycja atrakcyjnego i bliskiego dzieciom sposobu prowadzenia zajęć o charakterze czytelniczym i terapeutycznym.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Spotkania koła „Bibliofil” odbywają się raz w tygodniu. Podczas zajęć czytelniczych opiekun koła umożliwia uczniom samodzielną pracę, dostosowuje swoje wymagania do ich indywidualnych możliwości. Na zajęciach panuje atmosfera ciepła, zrozumienia, życzliwości i dobrej zabawy. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić uczniom uczestnictwo w „Bibliofilu” opiekun koła organizuje spotkania w miejskich bibliotekach: Bibliotece Publicznej – Filia nr 8 przy ulicy Księżycowej i w Bibliotece Młodzieżowej na ulicy Kościuszki. Od początku roku szkolnego w zaprzyjaźnionych bibliotekach odbyło się kilkanaście spotkań, podczas których uczniowie poznawali utwory literackie: baśnie, legendy, opowiadania oraz wykonywali różnorodne prace plastyczne związane z aktualną tematyką zajęć.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Raz w miesiącu członkowie koła „Bibliofil” uczestniczą w zajęciach biblioterapii prowadzonych przez p. Katarzynę Kucharzewską w Bibliotece Pedagogicznej ROD „WOM”. Zajęcia te, są niezwykle wartościowe ponieważ rozwijają i doskonalą różne sfery funkcjonowania naszych wychowanków. Dzięki jak największej indywidualizacji i stopniowaniu trudności, wszyscy uczniowie mają szansę na sukces i pochwałę tak bardzo potrzebne niepełnosprawnym dzieciom.