Zajęcia koła informatycznego odbywają się w naszej szkole w nowocześnie urządzonej pracowni komputerowej. Stanowią one jedną z najbardziej pożądanych form wzbogacających realizację programu nauczania z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Uczniowie na zajęciach uczą się jak wykorzystać nowoczesne technologie do nauki i zabawy, nabywając umiejętności programowania wykorzystując roboty: Photon, mBot, Ozobot. Są to wielofunkcyjne roboty zaprojektowane zarówno w celu bawienia dzieci, jak i uczenia ich podstaw programowania, elektroniki oraz robotyki, które zgromadziliśmy biorąc udział w trzech edycjach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Orange #SuperKoderzy.

Podczas zajęć uczniowie są przygotowywani do życia w społeczeństwie informacyjnym, nabywają umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną w różnych dziedzinach życia.
W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 na zajęciach koła informatycznego realizowaliśmy Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Fundacji Orange #SuperKoderzy. Nasza szkoła została zakwalifikowana na dwie edycje tego projektu. którego kluczowym elementem jest nauka programowania. W czasie trwania programu chętni uczniowie ze szkoły podstawowej uczyli się programowania, podstaw robotyki i poznali świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach geografii i muzyki. Ścieżki edukacyjne, w których uczestniczyli nasi uczniowie  noszą nazwę: „Młodzi Patrioci” oraz  „Cyfrowi DJ”. W bieżący roku szkolnym 2021/22 bierzemy udział w trzeciej edycji programu, ale tym razem realizujemy ścieżkę Odkrywcy fizyki na zajęciach koła fizycznego.
Koordynatorem projektów w trzech edycjach programu była P. Iwona Nowakowska.

Od września 2017 roku uczniowie szkoły podstawowej biorą udział w innowacji pedagogicznej pt.: „Od zabawy do programowania”. Wprowadzenie innowacji wiąże się z zakupionymi do nauki programowania zestawami edukacyjnymi o nazwie mBot. Jest to wielofunkcyjny robot zaprojektowany zarówno w celu bawienia dzieci, jak i uczenia ich podstaw programowania, elektroniki oraz robotyki. Kontrolę nad nim zapewnia oprogramowanie graficzne mBlock oparte na rozwiązaniach znanych z wizualnego i intuicyjnego języka programowania Scratch 2.0.
Dzięki wprowadzeniu takich zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania swoich praktycznych umiejętności programistycznych, poszerzenia wiedzy, wzbogacenia warsztatu pracy, radości tworzenia. Uczeń, nawet ten najmłodszy, po zakończeniu zajęć z robotami osiąga sukces, jest zadowolony i dumny. Zajęcia mają na celu pokazanie, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa umiejętność programowania. Dzisiejszy świat stawia przez małymi odkrywcami wiele zadań, a roboty wkraczają w nasze życie już na wszystkich płaszczyznach.

Umiejętność programowania przynosi wiele korzyści uczniom niepełnosprawnym intelektualnie. Wyposaża ich w ważne umiejętności życiowe takie jak planowanie, przewidywanie tego co się wydarzy, wdraża do samooceny, poza tym rozwija kompetencje społeczne, uczy zasad dobrej współpracy, efektywnego rozwiązywania zadań w grupie. Są to kompetencje potrzebne w dorosłym życiu i chętnie widziane na rynku pracy. Wielu naszych uczniów zmaga się z zaniżonym poczuciem własnej wartości, kodowanie buduje zaufanie do własnych możliwości uczenia się i tworzenia. Poza tym uczniowie trenują logiczne myślenie, ćwiczą umiejętność wytrwałego dążenia do celu, korygowania błędnych decyzji oraz cierpliwość.
Autorem i realizatorem innowacji jest p. Iwona Nowakowska.