KOŁO SPORTOWE i klub sportowy „Herkules”

Edukację intelektualną w Naszej szkole wspiera wspomagający naukę i zdrowie rozwój fizyczny.

Działające Koło Sportowe skupia dużą rzeszę uczniów sportowo zainteresowanych i potrzebujących dodatkowego ruchu.

Udział w całorocznej Akcji SZKOŁA W RUCHU odzwierciedla i potwierdza zaangażowanie wszystkich Naszych uczniów w rozumieniu potrzeby codziennej fizycznej aktywności i płynącej z tego dodatkowej radości życia.

Zajęcia w Kole mają zadanie :

  • Rozwijające
  • Korygujące wady postawy
  • Relaksacyjne
  • Promujące zdrowy i aktywny tryb życia.

Uczniowie Naszego Zespołu Szkół należą do Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „HERKULES”.

Klub szczyci się wieloletnią działalnością sportową promującą zdrowy styl życia.

Przez członkostwo w tym Klubie uczniowie mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych oraz imprezach masowych na terenie miasta i powiatu Częstochowa.

LUKS „HERKULES” dzięki swojej działalności pozyskuje sprzęt sportowy służący wszystkim Naszym uczniom i zawodnikom.

Ale najważniejszy dla naszych wychowanków jest prestiż przynależności do „prawdziwego” Klubu Sportowego i prezentowanie się ze swoimi osiągnięciami w integracji z lokalnym środowiskiem.