Zajęcia koła fizycznego są uzupełnieniem i poszerzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu fizyki jak również informatyki. Są one poświęcone realizacji ścieżki edukacyjnej „Odkrywcy fizyki” Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Fundacji Orange #SuperKoderzy.
Uczniowie na zajęciach będą uczyć się wykorzystywania nowoczesnych technologii do nauki. Dowiedzą się jak roboty mogą pomagać w przeprowadzaniu eksperymentów i doświadczeń na lekcjach fizyki, nabywając przy tym praktyczne umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnego robota Photon TM.

Photon Robot to najbardziej zaawansowany technologicznie robot edukacyjny, dostępny na rynku. Posiada całą gamę interaktywnych czujników, dzięki czemu stanowi świetne narzędzie dydaktyczne i doskonale urozmaica zajęcia. Robot, jako środek dydaktyczny, pozwala realizować zarówno ogólnorozwojowe zajęcia wczesnoszkolne oraz specjalistyczne przedmioty techniczne czy informatykę.

Dzisiejszy świat stawia przez małymi odkrywcami wiele zadań, a roboty wkraczają w nasze życie już na wszystkich płaszczyznach. Dzięki wprowadzeniu takich zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania praktycznych umiejętności przeprowadzania doświadczeń, poszerzenia wiedzy z przedmiotu, wzbogacenia warsztatu pracy.

W zajęciach koła fizycznego uczestniczą od roku szkolnego 2021/22 uczniowie starszych klas szkoły podstawowej.