Zajęcia koła kulinarnego przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej z klas III, IV i V. Podstawowym celem zajęć jest rozwój zainteresowań, umiejętności kulinarnych oraz wdrożenie do zdrowego i racjonalnego odżywiania się. Najlepszym sposobem poznawania świata jest nauka poprzez doświadczenie i działanie. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach praktycznych, a szczególnie takich, które „zarezerwowane” są dla dorosłych.
Przygotowanie posiłków jest działaniem zintegrowanym, obejmującym czynności manualne, wrażenia zmysłowe, ćwiczenia w czytaniu, planowanie, komunikację oraz współpracę Z kolegami. Spożywanie samodzielnie przygotowanych posiłków w otoczeniu rówieśników umożliwia spędzenie czasu w miłej atmosferze. Dotyczy to odpowiedniego podania, nakrywania do stołu i kulturalnego spożywania posiłków, poznania zasad zachowania się przy stole. Na zajęciach dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania i przygotowania posiłków z zachowaniem podstawowych zasad higieny. Przygotowując posiłki dzieci wdrażają się do współpracy, wzmacniają poczucie własnej wartości, stają się bardziej samodzielne.