Zajęcia w ramach koła teatralnego należące do jednej z najbardziej efektywnych form edukacyjno – terapeutycznych. Przygotowana przez nas oferta pozwala uczniom biorącym w niej udział na rozkwit całej osobowości, w tym wzmocnienie poczucia własnej wartości, przełamywanie kompleksów, rozwój umiejętności współpracy w grupie, pokonywanie ograniczeń ruchowych oraz poznawczych, rozwijanie myślenia abstrakcyjnego, pamięci, koncentracji uwagi, usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, obniżenie poziomu stresu i nadpobudliwości psychoruchowej, korygowanie negatywnych zachowań społecznych. Prowadzone ćwiczenia bazują na naturalnej umiejętności człowieka wchodzenia w role.
Odgrywając je, dziecko uwrażliwia się na ponadczasowe wartości, ucząc się poprzez zabawę w teatr życia opartego na prawdzie, miłości, współdziałaniu i empatii. Nabiera zaufania do świata i odwagi przygotowując się do pełnowartościowego uczestnictwa w społeczeństwie. Zajęcia teatralne cieszą się w naszej placówce niesłabnącą popularnością i są tym bardziej atrakcyjne, że za każdym razem prowadzone w inny sposób, z wielością środków artystycznego wyrazu pozwalając dzieciom na rozwijanie wyobraźni oraz spontaniczną radość, która jest nieodłącznym elementem zdrowienia duszy i ciała.
Ogromna motywacja uczniów do aktywności artystycznej jest szczególnie doceniana podczas licznych występów m.in. na Jasnej Górze, w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz przeglądach teatralnych.

Jakże cennym podziękowaniem są dla nas słowa absolwentów, którzy często odwiedzając szkołę ze wzruszeniem wspominają wspólne występy oraz to, czego nauczyli się podczas spotkań i prób do przedstawień, a co procentuje już w dorosłym życiu, bo to był dla naszych wychowanków czas, naprawdę pięknych, wartościowych, niezapomnianych przeżyć.