Zajęcia Ruchu Rozwijającego prowadzone są w grupie uczniów szkoły podstawowej. Ćwiczenia opracowane przez Weronikę Sherborne wywodzą się z naturalnych potrzeb najmłodszych i służą przede wszystkim wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dzieci, a także terapii zaburzeń tego rozwoju. Metoda pozwala uczestnikom zajęć na rozwój świadomości własnego ciała oraz przestrzeni, a także wdrożenie do dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktów. Metoda  W. Sherborne wpływa na wszystkie aspekty rozwoju dziecka: emocjonalny, społeczny, poznawczy i ruchowy. Obserwujemy w zakresie rozwoju:

  • emocjonalnego – łagodzenie napięć emocjonalnych i zaburzeń, przeżywanie pozytywnych emocji, takich jak zadowolenie i radość z wykonywanych ćwiczeń;
  • społecznego – rozwijanie inicjatywy i aktywności przejawianej w zabawie, poczucie pewności siebie, łatwość wchodzenia w interakcje z dorosłymi i rówieśnikami, intensyfikacja pozytywnych reakcji wobec partnera podczas zabawy;
  • poznawczego – znajomość swego ciała, lepsza orientacja w jego schemacie, kreatywność, łatwość tworzenia własnych pomysłów w zabawie, zdolność koncentrowania uwagi na zabawie;
  • ruchowego – usprawnianie motoryki i aktywizowanie.

Zajęcia Ruchu Rozwijającego to nie tylko terapia, ale również twórcza zabawa i czas miło spędzony wspólnie z kolegami.