Neurokinezjologiczna terapia taktylna oznacza „pobudzenie dotykowe”. Opiera się na podstawowych założeniach neurologii, psychologii, teorii integracji sensorycznej. Jest to forma masażu stosowana jako metoda rehabilitacji i wspierania rozwoju osób z problemami psychoruchowymi oraz jako profilaktyka w celu zapobiegania nieprawidłowościom rozwojowym u dzieci.
Metoda ta reguluje wrażliwość dotykową organizmu i optymalizuje pracę systemu dotykowego, a w konsekwencji otwiera drogę do nowego uczenia się, które rozumiane jest jako rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny, poznawczy.

Terapia taktylna ma na celu:

· Regulację i normalizację percepcji dotykowej ,

· Równoważenie napięcia mięśniowego,

· Wspieranie procesów integracji sensorycznej

· Aktywizowanie mechanizmów integracji sensoryczno-motorycznej

· Kształtowanie świadomości kinestetycznej.

DSC_0161 DSC_0128

            Dzięki zastosowaniu terapii taktylnej dzieci i młodzież z deficytami rozwojowymi mają szanse na usprawnianie poziomu funkcjonowania różnych zmysłów oraz przezwyciężanie problemów natury psychologicznej, takich jak nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu kontaktów itp.