Nasi uczniowie brali ostatnio udział w projekcie: „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?”. Jest on realizowany w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, którego koordynatorem była p. Adrianna Zawadzka. Jest to „ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów”. Na początku nasi uczniowie obejrzeli film dotyczący tematu. Następnie odbyło się opowiadanie na temat archeologii, wykopalisk, badań archeologicznych, stanowisk archeologicznych, zabytków archeologicznych. Następnie uczniowie biorący udział w projekcie stali się na chwilę archeologami i wypełnili kartę zabytku archeologicznego, który odnaleźli. Na kartach podawali takie dane, jak: imię i nazwisko archeologa, miejsce odnalezienia oraz opis zabytku wraz ze wszystkimi wymiarami, czyli wagą, kolorem, materiałem zabytku.

Dodatkowo każde znalezisko zostało udokumentowane rysunkiem.

Uczniowie odnaleźli m.in.: kości dawnych zwierząt, broń, zegarki, zabawki, trójkąty, gwoździe, podkowy i inne zabytki. Udział w projekcie pozwolił im na to, by zdobyli i pogłębili swoją wiedzę z archeologii, a także umożliwił świetną zabawę podczas poszukiwań własnego zabytku.