25. czerwca 2021 roku, w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Gala, odbyła się w ogrodzie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ustawionym specjalnie na tą okoliczność namiocie, a wzięli w niej udział uczniowie, rodzice, opiekunowie, wychowawcy i nauczyciele. Zaproszenie przyjęli także ojciec Jan Poteralski z klasztoru jasnogórskiego oraz siostry dyrektor z ośrodków dla chłopców i dziewcząt: Małgorzata Pintele oraz Barbara Wolak. Podczas uroczystości, p. Dyrektor Grażyna Biesiekierska wręczyła uczniom listy gratulacyjne, a tegoroczni absolwenci otrzymali pamiątkowe książki i dyplomy. Część naszych podopiecznych opuszcza już na zawsze mury szkolne, a niektórzy wrócą do nas we wrześniu, rozpoczynając naukę w  Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Dalsza część to występy artystyczne przygotowane przez uczniów klasy 8a szkoły podstawowej i młodzież ze szkoły PDP. Wszyscy przybyli na uroczystość goście mogli zobaczyć premierowe wykonanie szkolnego przedstawienia teatralnego.

Po uroczystości nastąpiło rozdanie świadectw, a ojciec Jan Poteralski, który otrzymał życzenia imieninowe pobłogosławił wszystkim na czas wakacji.