Chcielibyśmy poinformować uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, iż w trosce o dobro naszych uczniów, ich nieprzerwany dostęp do różnego rodzaju zajęć specjalistycznych i terapii oferowanych na co dzień w szkole, decyzją p. Dyrektor Szkoły oraz Grona Pedagogicznego, Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych będzie pracował w formie tradycyjnej i nie będzie zawieszał zajęć. Zarówno w Szkole Podstawowej, w klasach 1-3 jak i 4-8 oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy lekcje będą się odbywały się stacjonarnie, według obowiązującego dotąd planu zajęć. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, prosimy o kontakt z wychowawcami klas.