Uczniowie ZNPO: Patryk Dudkowski i Kinga Jakubowska,rzegorzem Pydą, jako przedstawiciele naszej szkoły, wzięli udział w wielkim wydarzeniu – w rekonstrukcji protestu działaczy Solidarności w klubie „Ikar”. Dzisiejsze obchody odbyły się  w miejscu, w którym 39 lat temu miały swój przebieg tamte wydarzenia. Wydarzenia w klubie „Ikar” to jedyny taki przypadek w najnowszej historii Polski, kiedy to społeczeństwo nie tylko zaprotestowało przeciwko komunistycznej władzy, ale i wypowiedziało władzy posłuszeństwo oraz zgłosiło swoje postulaty, argumentując swoje racje poprzez „siłę spokoju i pokoju”. Władza nie mając „wyjścia” nie tylko ustąpiła protestującym, ale i spełniła ich żądania. Spotkanie miało uroczysty charakter, a wzięli w nim udział przedstawiciele  szkół podstawowych wraz ze szkolnymi koordynatorami projektu „Nadzieja, Zwycięstwo”.

Nie zabrakło uczestników i świadków tamtych wydarzeń. Za sprawą aktorów – Grupy Teatralnej „Pod wiszącym kotem” z VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie oraz przedstawicieli stowarzyszenia Dumni z Polski, a także archiwalnych nagrań, zdjęć i scenografii nawiązującej do lat 80-tych, kilkusetosobowa widownia mogła przenieść się w czas tego niezwykłego wolnościowego zrywu.