Wizyty w kinie


19 października 2018

W dniu 19.10.2018 r. rozpoczęliśmy trzeci raz z rzędu udział w projekcie edukacyjnym pt. ,,Nowe horyzonty edukacji filmowej”. Będziecie mieli możliwość obejrzenia w ciągu roku szkolnego siedem filmów o charakterze wychowawczo- edukacyjnym.
Wizyty w kinie poprzedza pogadanka, w trakcie której omawiane są poruszane w filmie tematy. Dotyczą one zawsze ważnych aspektów życia młodzieży, alei dorosłych min. takich jak: alkoholizm, zmiany w życiu, poszukiwanie wsparcia, emocje, zaufanie, spełnianie oczekiwań, realizowanie własnych pasji, samotność, depresja. Seanse zachęcają młodych widzów do rozwoju i poszerzania horyzontów, inspirują do szukania wiedzy i stosowania jej w praktyce. Odpowiadają na przykład na pytanie czym jest przyjaźń i jakie są jej początki, kim jest przyjaciel, jakie problemy może rozwiązywać przyjaciel, po co jest przyjaźń, czym jest kryzys  w przyjaźni, czy trudna sytuacja raczej wzmacnia, czy osłabia przyjacielską relację?