Dziś w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego, a w Szkole Przysposabiającej do Pracy do Rady Uczniów. Uczniowie spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów wybierali Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza. Wcześniej każdy z kandydatów przedstawił swoją wizję działań, jakie zamierza podjąć w roku szkolnym. Spośród dziesięciu kandydatów do Samorządu Szkolnego uczniowie mieli za zadanie wybrać jedną osobę, natomiast kandydatów w Szkole Przysposabiającej do Pracy było sześciu. Całe wydarzenie dla naszych wychowanków było lekcją samorządności, którą to poprowadziła Pani Dyrektor Grażyna Biesiekierska. Wyniki i nowy skład Samorządu Szkolnego i Rady Uczniów poznamy już 12 października. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie werdyktu wyborczego.