Wybory do Samorządu Szkolnego


11 października 2019

W piątek, dzień po prezentacji kandydatów, odbyły się w Szkole Podstawowej wybory do Samorządu Szkolnego, natomiast w Szkole Przysposabiającej do Pracy, uczniowie głosowali na kandydatów do Rady Uczniów w swojej szkole. Osoby, które otrzymają najwięcej głosów w swoich szkołach zostaną przewodniczącymi powyższych organów, natomiast kandydaci z odpowiednio drugich i trzecich miejsc obejmą stanowiska zastępców i sekretarzy. Swój głos w dzisiejszych wyborach oddała także szanowna Pani Dyrektor Grażyna Biesiekierska, zastępca Dyrektora Pani Iwona Nowakowska oraz przedstawiciele nauczycieli oraz pracowników szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali dzisiaj p. Katarzyna Pawłowska oraz p. Sebastian Adamus, natomiast karty wyborcze oraz urnę przygotowała p. Adrianna Zawadzka.

Wyniki dzisiejszego plebiscytu zostaną podane do wiadomości całej szkolnej społeczności w poniedziałek podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.