Wycieczka do Żarek


1 kwietnia 2019

Uczniowie szkoły Przysposabiającej do Pracy, nowy tydzień rozpoczęli od wycieczki do Żarek. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w pracowni Etno Jura, która jest miejscem różnorodnej zabawy inspirowanej naturalnymi materiałami. Dużo radości dostarczyła nam zabawa z motaniem z siana i formowaniem zwierząt. Po niezwykle ciekawych warsztatach naszym kolejnym przystankiem była Kraina Hokus Pokus, czyli fabryka słodyczy. Tu zapoznaliśmy się z procesem powstawania lizaka wyrabianego ręcznie. Każdy miał możliwość wykonania takiej słodkości dla siebie i zabrania jej do domu. Kolejnym punktem była wizyta w Muzeum Dawnych Rzemiosł. Obiekt został pomyślany jako muzeum interaktywne – rodzaj parku technologicznego. W trakcie zwiedzania Starego Młyna poznaliśmy historię pięciu głównych rzemiosł od wieków obecnych w Żarkach: młynarstwa, piekarstwa, szewstwa, bednarstwa i kołodziejstwa. Uczestnicy zobaczyli autentyczne maszyny, urządzenia i narzędzia oraz multimedialne prezentacje. Wzięli udział w grach i interaktywnych zabawach. Ostatnim już przystankiem na naszej mapie były warsztaty wytwarzania pizzy, pod kierunkiem szefa kuchni restauracji znajdującej Przystajń Leśniów.