W piątek 29 listopada grupa uczniów wybrała się na warsztaty plastyczne, które odbyły się w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza, na Wydziale Sztuki. Uczniów chętnych do wyjścia na tę lubianą formę kontaktu ze sztuką było wielu, natomiast pójść mogła tylko grupa najpilniej pracująca na lekcjach plastyki oraz na kółku artystycznym.W ten sposób na tych niecodziennych zajęciach znaleźli się reprezentanci szkoły podstawowej oraz szkoły PDP, pod opieką p. Katarzyny Pawłowskiej oraz p.  Sebastiana Adamusa. Jeśli warsztaty na UJD, to zawsze ta sama prowadząca, p. Adrianna Zawadzka, asystent tej uczelni, ale przede wszystkim lubiana i ceniona nauczycielka plastyki w ZNPO. U boku pani Adrianny dzielni i zawsze chętni do pomocy studenci drugiego roku, pierwszego stopnia z kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: p. Anna Bus, p. Julia Rojek oraz p. Klaudia Olczyk.

Tematyka warsztatów ściśle związana była z wartościami, jakie nasi nauczyciele zaszczepiają swoim uczniom już od pierwszej klasy, aż do ostatnich lat nauki w szkole, czyli z patriotyzmem. Wychowanie w tym duchu nie jest dla nikogo z ZNPO obce. Uczniom wpajana jest wiedza, że jako Polacy, a przede wszystkim ludzie żyjącą w wolnym kraju, winni są polskim bohaterom, zarówno żyjącym, jak i tym poległym za ojczyznę ogromny szacunek. Dzisiejsze spotkanie jest niejako kontynuacją pomysłu, który p. Adrianna Zawadzka realizuje na uczelni z podopiecznymi naszej szkoły od kilku lat i dotyczy wykonania kart świątecznych, wysłanych później do żyjących bohaterów Armii Krajowej, walczących w Powstaniu Warszawskim.

Kartki powstały przy użyciu różnych technik. Elementy tworzące te małe dzieła sztuki były wycinane, malowane, rysowane i ozdabiane między innymi brokatem. W środku każdej z kart wpisane zostały życzenia świąteczne.

Po warsztatach, które przebiegły w bardzo miłej i radosnej atmosferze, prowadząca zaprosiła uczniów na słodki poczęstunek.

Dziękujemy władzom uczelni za udostępnienie nam pomieszczenia, pani Adriannie i jej studentom za organizację i spędzony z nami czas. Mamy nadzieję, że niebawem znów się spotkamy w murach Uniwersytetu.