W dniu 8 września 2023 r. na stadionie lekkoatletycznym MOSIR przy ul. Dąbrowskiego 56/72 w Częstochowie odbyła się XXI  Olimpiada „RAZEM” dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem wszystkich przybyłych na olimpiadę grup, prowadzonych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Mykanowa. Zgodnie z tradycją otwarcie olimpiady nastąpiło po zapaleniu znicza olimpijskiego oraz po odegraniu hymnów: państwowego i olimpijskiego. W dzisiejszych zawodach sportowych Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych reprezentowało 12 zawodników, zarówno ze szkoły podstawowej, jak i przysposabiającej do pracy. Młodzież startowała w następujących konkurencjach: sztafeta 4 x 50m, skok w dal, rzut piłeczką palantową, tor przeszkód, bieg na dystansie 100m oraz rzut woreczkiem do celu.  Rywalizacja sportowa odbyła się w duchu fair play i poszanowaniu innych zawodników. Po zakończeniu zmagań sportowych zawodnicy udali się na przygotowany przez organizatorów poczęstunek.