Podobnie jak i w poprzednich latach cała nasza społeczność szkolna wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii na rzecz środowiska naturalnego, tj. w „ Akcji Sprzątanie  Świata”.
Głównym celem organizowanej w Polsce już od 25 lat Akcji „Sprzątania Świata” jest budowanie  świadomości ekologicznej społeczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Uczniowie nasi zarówno ze  Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły PDP  aktywnie włączyli się w tegoroczną Jubileuszową Akcję Sprzątania Świata, przebiegającą w tym roku pod hasłem: „AKCJA  -  SEGREGACJA!  2 x więcej, 2 x czyściej”. Uczniowie Szkoły PDP pracowali w trzech zespołach roboczych. Każdy Zespół uczniów miał określony zakres prac i wyznaczone miejsce swojej pracy w zależności od rodzaju prac i predyspozycji psychofizycznych uczniów. Dwa zespoły uczniowskie zajęły się pracami porządkowymi na terenach zielonych otaczających naszą Szkołę, w ogrodzie i patio. Uczniowie ochoczo i z wielkim zaangażowaniem przystąpili do przycinania uschniętych  gałęzi krzewów, drzew, zagrabiania liści, zamiatania chodników oraz czyszczenia drewnianych blatów stołów ogrodowych.

Trzeci zespół uczniów zajmował się porządkami w szatni oraz pracami plastycznymi wykonując jesienne dekoracje ścienne. Wszystkim pracującym zespołom bardzo szybko mijał czas. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali zaplanowane prace, tym bardziej, że przez cały czas towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda.

Po skończonej pracy na uczniów czekał zasłużony słodki poczęstunek  przygotowany przez drogie mamy naszych uczniów z klasy III B, tj. panie Dorotę i Jolę oraz wspólna dyskotekowa zabawa, którą poprowadził nasz dyskdżokej Michał.