Nasza szkoła jest uczestnikiem projektu edukacyjnego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Jego celem jest dotarcie, zwłaszcza do młodych, z przekazem o wydarzeniach z czasów zaborów i roku 1918, roli Jasnej Góry „w drodze” do niepodległości, a także o jasnogórskim bohaterze narodowym kpt. Arturze Wiśniewskim. Głównym wydarzeniem projektowym będą uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości świętowane na Jasnej Górze 4 listopada 2018 r.
Celami projektu są:
– uczczenie jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości,
– upamiętnienie istotnych dla Częstochowy, a ze względu na charakter jasnogórskiego sanktuarium, także dla całego narodu polskiego wydarzeń z 4 listopada 1918r. tj. wkroczenia żołnierzy 22. Pułku Piechoty na Jasną Górę pod dowództwem Artura Wiśniewskiego oraz wywieszenia po 123 latach niewoli biało – czerwonej flagi na wieży jasnogórskiej,
– upowszechnienie ww. zdarzenia oraz postaci z nim związanej wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców Częstochowy i regionu częstochowskiego, pielgrzymów oraz Polaków słuchających Radia Jasna Góra poprzez cykliczne programy radiowe, lekcje historyczne, wykłady, przygotowanie kart okolicznościowych zawierających informacje o pamiętnych dla Jasnej Góry wydarzeniach,
– przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego i aktywnego udziału w wydarzeniu,
– promowanie wartości podkreślających polską tożsamość narodową w szkołach poprzez np. tworzenie kącików patriotycznych.

Więcej informacji nt projektu dostępne są na stronie: niepodlegla.com

W dniu 30 września 2018 r. przedstawiciele naszej szkoły dokonali wpisu do Pamiątkowej Księga z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej, która powstała z inicjatywy Prezydenta RP.
Czternasty tom Księgi, który wystawiony był w Arsenale na Jasnej Górze, ma być świadectwem przywiązania Narodu Polskiego do własnego suwerennego państwa. Księga ta jest dowodem żywych więzi pamięci i tożsamości i widomym znakiem woli naszej wspólnoty, pragnącym kultywować narodową tradycję i dziedzictwo” – czytamy na jej pierwszych stronach.
Do Księgi mogą się wpisywać wszystkie osoby chcące wyrazić swoją radość z niepodległości. Na pierwszej stronie znalazły się podpisy prezydenta Andrzeja Dudy oraz marszałków Sejmu i Senatu. Towarzyszy ona prezydentowi podczas podróży zagranicznych.
Księga jest dostępna w sekretariacie Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie.

.