Bal Wszystkich Świętych


29 października 2019

„Towarzyszą nam przyjaciele Boga, otaczają nas i prowadzą (…)”. Słowa papieża Benedykta XVI stały się myślą przewodnią dzisiejszej uroczystości. W naszej szkole zorganizowaliśmy Bal Wszystkich Świętych. Każdy uczestnik wybrał sobie postać świętego, za którego się przebrał. Przybyli przyjaciele Pana Jezusa, Jego Matki Maryi i Opiekuna św. Józefa. Na początku miała miejsce prezentacja Patronów z Nieba. Na naszym balu pojawili się przedstawiciele świętych władców, osób konsekrowanych, duchownych oraz zwyczajnych ludzi, którzy na swojej drodze poprzez wierność oraz miłość do Boga i bliźniego, czynili wiele dobra, a teraz towarzyszą nam z Nieba. Nie zabrakło oczywiście św. Józefa i św. Zygmunta Gorazdowskiego: Patronów naszej Szkoły. Radość, uśmiech i zabawa – jednym słowem: wspaniale!

Papież Franciszek w Adhortacji apostolskiej o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, pisze: „świętość, do której wzywa cię Pan, będzie wzrastała przez małe gesty”. Warto pracować nad sobą, warto dzielić się pokojem i dobrem, warto dzielić się miłością i szacunkiem z tymi, którzy tworzą naszą codzienność. Mamy „dokoła siebie mnóstwo świadków”(por Hbr 12,1), którzy podobają się Bogu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego tak pięknego dnia, a szczególnie Paniom: Dominice i Teresie za przygotowanie pysznego poczęstunku.