Cmentarz Kule to największa nekropolia w Częstochowie. Ulokowana jest ona na niewielkim wzgórzu na granicy osiedli Północ i Tysiąclecie. Według źródeł historycznych pierwszych pochówków dokonano tutaj w 1884 roku. Do dziś zachowało się około tysiąca grobów sprzed 1939 roku. Zostali tu także pochowani w wojennej mogile zbiorowej 91 osoby, członkowie organizacji konspiracyjnej i osoby cywilne rozstrzelane przez hitlerowców w Apolonce koło Janowa 13 sierpnia 1940 roku. Nekropolia ta jest także miejscem spoczynku żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej oraz żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w 1920 r. Znajduje tu się także sześć mogił zbiorowych wojennych ofiar terroru hitlerowskiego poległych w latach 1939–1944. a także groby żołnierzy AK i polskiego podziemia.

Szkolna społeczność ZNPO, wychowywana w duchu patriotyzmu i szacunku do historii swojej ojczyzny, co roku odbywa wycieczkę, której celem jest wspomnienie tych polskich, często bezimiennych bohaterów, którzy oddali swoje życie za kraj. Uczniowie podczas tych wyjść mają okazję zastanowić się nad swoim życiem, swoimi priorytetami, problemami, które przynosi im codzienność i porównać to wszystko do ofiary jaką złożyli żołnierze i zwykli obywatele walcząc z wrogiem o wolność swoją i przyszłych pokoleń.

W dzisiejszej lekcji patriotyzmu na cmentarzu Kule wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej oraz przysposabiającej do pracy, pod opieką p. Adrianny Zawadzkiej, p. Dominiki Stężały oraz p. Sebastiana Adamusa.