Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w „IV Paraolimpiadzie fotograficzno-plastycznej”, która została objęta Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty – Pani Urszuli Bauer oraz Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. W ramach paraolimpiady przewidziane są dwa konkursy: fotograficzny i plastycznyKonkursy skierowane są do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się we wszystkich typach szkół. Nadrzędnym celem artystycznym konkursu jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych oraz turystycznych miast i miasteczek, z których pochodzą uczestnicy konkursu.

Paraolimpiada ma na celu wspieranie i popularyzowanie twórczości amatorskiej jako czynnej formy uczestnictwa w kulturze, jak również zaspokojenie potrzeby samorealizacji oraz podnoszenie i rozwijanie potencjału twórczego.
Prace na konkurs przyjmowane będą do 20 lutego 2020 r. Należy przesyłać je pocztą na adres organizatora z dopiskiem „PARAOLIMPIADA FOTOGRAFICZNA” lub  „PARAOLIMPIADA PLASTYCZNA”. Prace można też dostarczyć osobiście do organizatora – ul. Kubiny 10/12, 42-226 Częstochowa.

UWAGA!!! PRACE NA KONKURS FOTOGRAFICZNY PRZYJMUJEMY TAKŻE DROGĄ MAILOWĄ!!!

Bliższe informacje o konkursie, regulaminy oraz szczegóły przyjmowania prac można uzyskać na stronie internetowej konkursu – www.foto.znpo.pl lub pod numerami telefonu: 601323174 i 507924857