Dziś obchodzimy 28 Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji w naszym „Echo Radiu” mogliśmy wysłuchać audycji przygotowanej przez s. Wenancję, p. Zbigniewa oraz Gracjana Mordasa – ucznia klasy ósmej. Warto przypomnieć, że 11 lutego 1858 r., Maryja objawiła się prostej dziewczynie w Lourdes, prosząc o modlitwę i pokutę za grzeszników. Obecnie co roku do Lourdes pielgrzymuje ok. sześciu milionów pątników, w tym aż 60 tysięcy chorych. Powierzają Maryi swoje cierpienia, ufając, że Ona wyprosi cud uzdrowienia z chorób ciała i duszy. Święty Jan Paweł II dzień 11 lutego ustanowił światowym dniem modlitw w intencji ludzi chorych i ich opiekunów.


Papież Franciszek przywołał na ten dzień słowa z Ewangelii wg. św. Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”(Mt 11,28). W specjalnym orędziu wyjaśnił, że Kościół chce być coraz bardziej domem, w którym można znaleźć łaskę Chrystusa – Dobrego Samarytanina – wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu.
Nie każdy z nas może pojechać do Lourdes, ale każdy może pomodlić się za chorych. Znamy wiele osób, które się źle mają i potrzebują naszej modlitwy. Wspólnie z klasą ósmą pomodliliśmy się za tych, którzy potrzebują wsparcia i umocnienia.

Na zakończenie naszej audycji była specjalna dedykacja… „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.