5 lutego uczniowie naszej szkoły rozpoczęli ogólnoświatową akcję organizowaną w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Tegoroczna edycja DBI przebiega pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
W dniach 5-8 lutego na zajęciach kształtujących komunikowanie się, zajęciach komputerowych oraz informatyce, realizowane są tematy promujące bezpieczeństwo w sieci.
Zajęcia te mają na celu przede wszystkim:
- edukację uczniów w zakresie bezpieczeństwa w Internecie,
- wskazanie sposobów bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu,
- promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych.

Celem DBI 2019 jest zachęcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, zwrócenie uwagi na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci.
Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 2019 są Facebook Polska oraz Google Polska.