W Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych 6 lutego br., odbyła się III Wojewódzka Paraolimpiada Fotograficzno-Plastyczna pod patronatem p. Jadwigi Wiśniewskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz p. Urszuli Bauer, śląskiego kuratora oświaty. Całe wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Na konkurs napłynęło wiele prac na bardzo wysokim poziomie artystycznym, zróżnicowanych pod względem technicznym i formatowym, aż z 19 ośrodków i szkół. Celem nadrzędnym konkursu było ukazanie fauny i flory, najbliższego środowiska, ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych, turystycznych, rzeczy ważnych dla uczestników.
Konkurs zachęcał do pokazania człowieka w codziennych czynnościach oraz piękna otaczającej go przyrody w formie fotografii lub pracy plastycznej. Warto zwrócić uwagę, że był to konkurs skierowany dla uczniów podsiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a same prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.

Przyznano wiele wspaniałych nagród, w tym nagrodę Grand Prix ufundowaną od o. Jana Poteralskiego, podprzeora Jasnej Góry, oraz dwie nagrody Grand Prix ufundowane przez ks. inf. Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, założyciela Fundacji „Myśląc Ojczyzna”. Konkurs nie mógłby się odbyć, gdyby nie wszyscy ludzie dobrego serca oraz firmy i instytucje, które wspierają bezinteresownie nasz szkołę. Są to: Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Laboratorium Fotograficzne Fotolab Fuji w Częstochowie, Restauracja Pizza Hut w Galerii Jurajskiej, Kierownictwo Restauracji KFC, Piekarnia i Cukiernia Łubowski, firma Delicpol  Sp. z o.o., firma Imperium Michał Mielczarek.

Całe wydarzenie było poprzedzone wystawą prac fotograficznych i plastycznych pt. „Mój Koszęcin” wykonanych podczas plenerów artystycznych, które odbywały się w Siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie we współpracy z Centrum Edukacji Regionalnej w ramach projektu z zakresu edukacji regionalnej. Wystawa wprowadziła zebranych w artystyczny klimat. Uczniowie zaprezentowali również stroje ludowe wykonane w ramach projektu, a w szkolnych klasach można było zobaczyć na ekranach telewizorów odtworzony występ uczniów.

Kolejnym etapem wydarzenia było wręczenie przez panią dyrektor Grażynę Biesiekierską medali „Przyjaciel Szkoły” z okazji naszego 5-lecia istnienia placówki, które otrzymali m.in.: ks. inf. Ireneusz Skubiś, p. Jadwiga Wiśniewska, p. Urszula Bauer, p. Alicja Janowska, p. Grzegorz Papalski, p. Zbigniew Cierniak, p. Grażyna Burzak, p. Aneta Lis oraz p. Krzysztof Marszałek.

Podsumowaniem tej uroczystości było przedstawienie pt. „Fotograf”, które specjalnie na ten wieczór wyreżyserowała p. Iwona Migas. Opowiedziało ono historię chłopca wchodzącego w dorosłe życie, goniącego za karierą i sławą oraz ukazało skutki takiego postępowania. Występujący w spektaklu uczniowie wraz z nauczycielami wcieli się w aktorów i opowiedzieli tę niezwykłą historię. Widowisko było dedykowane wspaniałym przyjaciołom szkoły, laureatom tegorocznej edycji paraolimpiady oraz wszystkim zebranym gościom. Wystąpili w nim uczniowie ZNPO: Kinga Jakubowska, Nadia Zając, Kornelia Nicpoń, Mateusz Dudkowski, Patryk Dudkowski i Sebastian Sikora oraz nauczyciele: p. Iwona Migas, p. Małgorzata Molis, p. Iwona Nowakowska, p. Katarzyna Pawłowska, p. Dominika Stężała, p. Kamila Cisłowska i p. Adrian Ceglarz. Wspaniałe dźwięki pianina oraz cudowny wokal serwował p. Zbigniew Gładysz, a o efekty świetlne zadbał p. Rafał Ciszewski. Scenografię do tego widowiska stworzyły p. Elżbieta Wójcik i p. Urszula Saboczyńska. Dziękujemy naszym aktorom oraz osobom zaangażowanym w przedstawienie za zachwycający spektakl, który dostarczył przybyłym na Paraolimpiadę Laureatom i Gościom wielu wzruszeń.

Specjalne podziękowania składamy także nauczycielom i pracownikom zaangażowanym w przygotowanie poczęstunku, w szczególności p. Marii Kałużyńskiej, p. Jaromirowi Puszkowi, s. Nadii oraz pracownikom obsługi. Podczac poczęstunku serwowany był także tort z okazji pięciolecia szkoły.

Dziękujemy także całemu gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkoły, za wszelką pomoc w organizacji tej uroczystości i cieszymy się, że możemy wspólnie jak ta świeca spalać się na rzecz naszych uczniów.

Jeszcze nie opadł kurz po trzeciej edycji konkursu, a my już zapraszamy do udziału w kolejnej IV Paraolimpiadzie Plastyczno-Fotograficznej, której finał odbędzie się w kwietniu 2020 r. Koordynatorami wszystkich edycji konkursu byli p. Adrianna Zawadzka i p Sebastian Adamus.