Dzień Dobrego Słowa


13 marca 2018

Marcowy Dzień Dobrego Słowa został poświęcony agresji rówieśniczej. Apel został przeprowadzony w szkole podstawowej, gimnazjum i w PDP. Rozmawialiśmy, czym jest dla nas agresja, przemoc, znęcanie się oraz co jest tego przyczyną. Omówiliśmy trzy rodzaje przemocy: przemoc fizyczną, przemoc słowną oraz przemoc bez użycia słów i kontaktu fizycznego. Uczniowie zostali zapoznani z jakimi przykrymi emocjami muszą zmagać się ofiary przemocy i jak to może wpływać na ich życie. Uczniowie poznali również kim są sprawcy przemocy oraz jak wybierają oni swoje ofiary.
Pamiętajcie, że z agresją można i należy walczyć! Podstawą naszej wygranej nad przemocą jest dialog: szczera, otwarta rozmowa w domu, w szkole, w klasie, w grupie kolegów. Konieczne jest również, aby nikt nie był obojętny na akty przemocy mające miejsce w jego otoczeniu, ponieważ „przemoc karmi się milczeniem” i jeśli nikt nie zareaguje, to sprawca przemocy pozostanie bezkarny i będzie czuł się silny!
Należy zgłaszać wszelkie objawy agresji (przepychanki, bójki, wyzwiska) nauczycielom i wychowawcom.