Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Częstochowie bierze udział w konkursie „Szkoła młodych patriotów”.
W lutym został zrealizowane kolejne zadanie, czyli przygotowanie przez uczniów plakatów nt. „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie ze wszystkich szkół należących do zespołu: Szkoła Podstawowa Specjalna im. O. A. Kordeckiego, Gimnazjum Specjalne im. św. Z. Gorazdowskiego, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. św. Józefa.
Przed przystąpieniem do pracy twórczej odbyła się prelekcja dotycząca odzyskania niepodległości przez Polskę po to, by uczniowie potrafili przedstawić ten temat w swoich pracach. Zostały omówione sylwetki największych Polaków walczących o nasz kraj, np.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego czy Ignacego Daszyńskiego. Wyjaśniono najważniejsze pojęcia, takie jak np.: niepodległość, patriotyzm, ojczyzna czy honor. Odbyła się prezentacja map Polski, tj. zmian, jakie na nich zaszły. Uczniowie poznali najważniejsze daty związane z omawianymi wydarzeniami. Wskazywali cechy młodego patrioty oraz najważniejsze zasady, jakimi powinien kierować się każdy Polak w myśl hasła: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Po omówieniu uczniowie przystąpili do pracy. Mieli do dyspozycji cały warsztat twórczy, począwszy od zróżnicowanego rozmiaru papieru (A4, A3, 25 x 35, 50 x 70) po materiały, z jakich wykonywali swoje prace (farby plakatowe, pastele olejne, pastele suche, kreski, pisaki).

Uczniowie do swoich prac najczęściej wybierali format 50 x 70 lub 25 x 35. Świadomie podeszli do realizacji tematu. W pracach przedstawili swoje myśli związane z odzyskaniem niepodległości przez Polaków. Rozwinęli swoje umiejętności, łącząc sztukę z historią, a także kreatywne myślenie. Przez zadanie kształtowali emocjonalny stosunek do tematu, utrwalali wiadomości oraz zdobywali doświadczenie, a przez to wszystko rozwijali się i usprawniali motorykę małą, rozwijali wyobraźnie estetyczną.
W przedsięwzięciu wzięli udział wszyscy uczniowie, których prace obrazują zróżnicowanie tematyczne i sposobu ich wykonania.

Każdy z uczniów wykonał swoją pracę, jak potrafił najlepiej, wkładając w nią całe swoje umiejętności oraz wiedzę. Uczniowie dowiedzieli się, że Polskę miała trudną historię, ale dzięki naszym przodkom, którzy walczyli o niepodległość, teraz oni mogą swobodnie siedzieć w szkolnej ławce, tworząc przeszłość, przyszłość i teraźniejszość na kartce. Nie muszą też walczyć z bronią w ręku i przelewać krwi za swój kraj.