Dzień Dobrego Słowa


24 stycznia 2019

W dniu dzisiejszym odbył się apel z okazji Dnia Dobrego Słowa pod tytułem „ABC dobrego wychowania”. Kulturalne zachowanie to nic nowego dla naszych uczniów, którzy dobrze wiedzą, kiedy należy użyć słów: „dziękuję”, „proszę” i „przepraszam” oraz, że oprócz grzecznego zachowania w szkole muszą się wykazać kulturą poza nią, również w domu.
Podczas apelu młodzież stwierdziła, że w kontaktach międzyludzkich poważną rolę odgrywa wygląd człowieka – ubiór, uczesanie, postawa i twarz. Odzwierciedla ona nastrój człowieka oraz jego stosunek do innych ludzi. Dyskutowaliśmy też o zasadach savoir-vivre’u na co dzień, min. oddawaniu pożyczonych rzeczy, nie rozmawianiu z pełnymi ustami, wyłączaniu telefonu komórkowego w kinie czy teatrze, czy też o ustępowaniu miejsca osobie starszej w środkach komunikacji.
Ostatnim punktem apelu było powtórzenie kodeksu kulturalnego ucznia, w którym była mowa o nie używaniu wulgarnych słów, nie przeszkadzaniu podczas lekcji, nie niszczeniu mienia szkolnego i cudzej własności, częstym używaniu słów: proszę, dziękuję, przepraszam, pomaganiu innym, byciu punktualnym, umiejętności słuchania innych, nie śmieceniu i dbaniu o higienę osobistą.

Pamiętajmy o zastosowaniu w życiu przysłowia Uprzejmość jest cennym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi”, a wszystkim się lepiej będzie żyć.