Dziś w szkole podstawowej i szkole przysposabiającej do pracy odbyły się obchody Dnia Dobrego Słowa. W tym miesiącu tematem przewodnim była profilaktyka uzależnień, m.in. od nikotyny, alkoholu, dopalaczy i narkotyków. Wspólnie z uczniami rozmawialiśmy na temat szkodliwości używek dla zdrowia oraz ich wpływie na rodzinę i najbliższe otoczenie osoby uzależnionej. W szkole podstawowej pogadankę z uczniami przeprowadziła psycholog, pani Dominika Stężała, a w szkole przysposabiającej do pracy pani Magdalena Wilczyńska. W trakcie dzisiejszych apeli omówione zostały również współczesne uzależnienia, takie jak: od telefonu, Internetu, kompulsywnych zakupów oraz objadania się.

Młodzież obejrzała filmy pokazujące społeczne skutki takich zachowań, jak izolacja od rodziny i znajomych, a także możliwe kłopoty z prawem czy zagrożenia dla zdrowia i życia, płynące np. z przechodzenia przez jezdnię ze smartfonem w ręku.

Dzisiejsze spotkanie mało na celu wzmocnienie asertywności i świadomości uczniów uczęszczających do naszej placówki.