Za nami kolejne zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego #SuperKoderzy, które realizują uczniowie klasy 7 i 8 szkoły podstawowej  oraz chętni uczniowie z klasy 6.
Tym razem robot Photon™ pomógł nam utrwalić i nabyć nowe wiadomości, umiejętności z kinematyki. Po przypomnieniu zależności między drogą, prędkością i czasem w ruchu jednostajnym, p. Iwona Nowakowska uruchomiła program, w którym robot Photon™ poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Obserwowaliśmy wykres generowany przez ruch robota Photon™.
Następnie rysowaliśmy wykres zależności drogi od czasu oraz prędkości od czasu i analizowaliśmy relację między narysowanymi wykresami i ruchem robota.
Na końcu zajęć analizowaliśmy wykres zależności drogi od czasu wyświetlony na rzutniku próbując odpowiedzieć na pytania:
„Z jaką prędkością jechał robot Photon™?”
„Jaką przebył drogę?”
„Ile czasu jechał?”.

Więcej relacji z naszych zajęć znajduje się na stronie #SuperKoderów.