„Gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich”. Słowa Pana Jezusa, zanotowane przez św. Mateusza ewangelistę, bardzo dziś korespondowały z wydarzeniem, które miało miejsce w naszej szkole. Świętowaliśmy Dzień Patronów połączony z Wigilijnym kolędowaniem.
Ojciec Augustyn Kordecki – Patron Szkoły Podstawowej – pokorny sługa Maryi, zakochany w Bogu i poddany Jego prowadzeniu. Legendarny obrońca cudownego Obrazu z Jasnej Góry. Uczy nas jak bronić tego, co najcenniejsze…
Święty Zygmunt Gorazdowski – Patron Gimnazjum – doświadczony cierpieniem od wczesnych lat dzieciństwa. Odważny w czynieniu dobra wobec ubogich i odrzuconych. Uczy nas jak w twarzach spotykanych osób rozpoznawać twarz Chrystusa…
Święty Józef – Patron Szkoły Przysposabiającej do Pracy – dyspozycyjny, ufny i słuchający głosu Anioła. Bóg powierzył jego dłoniom troskę o największy Skarb: Jezusa i Maryję. Uczy nas pokornej ufności, milczenia wiary, spojrzenia pełnego pokoju i miłości…

U kresu Adwentu zdajemy sobie sprawę, iż codzienne odgłosy życia i pogoń za szczęściem, wymagają chwili refleksji. Drąży w nas przeświadczenie o konieczności zatrzymania się, by usłyszeć śpiewy anielskie, odnaleźć gwiazdę zwiastującą Boga czy odkryć głęboki sens dzielenia się opłatkiem. Jezus swoim ubóstwem wskazuje na wartość prawdziwej miłości: bardziej trzeba być niż mieć.Nasi Patroni towarzyszyli nam duchowo na drogach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Śpiewając dziś kolędy czuliśmy się jak pośród chórów anielskich, zwiastujących ziemi pokój. Słuchając Ewangelii i rozważań, wzmocnionych ruchem scenicznym – mogliśmy się przenieść do różnych płaszczyzn naszego istnienia. Łamiąc się opłatkiem, dzieliliśmy się miłością i pokojem.

Niezwykle miłym akcentem dzisiejszego spotkania, były życzenia złożone całej społeczności szkolnej przez p. Dyrektor Grażynę Biesiekierską oraz odczytanie listu, który specjalnie na tą okoliczność przysłała nam Przełożona Prowincji Wrocławskiej, s. Mateusza Ciszewska. Dziękujemy także za obecność drogich gości: o. Jana Poteralskiego – Przyjaciela naszej szkoły, s. Dyrektor Małgorzaty Pintele oraz przedstawicieli Ośrodków Wychowawczych dla dziewcząt i chłopców. Jak zauważył o. Jan – ta szkoła, to nasz wspólny dom, w którym dojrzewa miłość i wzajemna troska.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy śpiewem, słowem, czynem, obecnością i troskliwą miłością przyczynili się do piękna dzisiejszego dnia.
Zbawiciel przyjdzie na ziemię jeszcze raz, narodzi się w stajni naszego serca, a Maryja ze św. Józefem owiną Go w pieluszki naszych pragnień i położą pośród spraw tworzących codzienność, obyśmy Go nie przegapili, obyśmy rozpoznali przychodzącą do nas Miłość.